FXTRADING.COM (FXT) có được cấp phép hoặc quản lý không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

FXTRADING.com được ủy quyền và kiểm soát bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) để hoạt động dịch vụ tài chính tại Úc theo giấy phép Dịch vụ Tài chính Australia (AFSL No. 337985). Công ty cũng là một công ty đăng ký tại Vanuatu (số 40256), được kiểm soát bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC).

Bài viết này có hữu ích không?

/