Nền tảng và lịch sử của công ty FXTRADING.COM (FXT)

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Gleneagle Securities được thành lập tại Sydney, Australia, vào năm 2009. Trong khi đó, FXTRADING.com, trước đây được biết đến với tên gọi "Rubix FX", là một tên kinh doanh đã đăng ký của Gleneagle Securities (Aust) Pty Ltd. Chúng tôi ra mắt vào năm 2014, với chỉ có 50 khách hàng từ sáu quốc gia khác nhau. Cho đến ngày nay, công ty vẫn hoàn toàn thuộc sở hữu và được vận hành bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm trong ngành tài chính tại Úc. Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin về công ty của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?

/