Tôi có thể thay đổi địa chỉ email đăng kí tài khoản không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

FXTrading có hỗ trợ thay đổi email đăng kí mở tài khoản. Vui lòng gửi email đến service@fxtrading.com để thay đổi địa chỉ email đã đăng ký của tài khoản của bạn. Nếu có vấn đề với email đăng kí, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?

/