Tôi có thể mở tài khoản dùng thử như thế nào?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Nhấp vào phần "client portal" (cổng thông tin khách hàng) và bạn sẽ thấy biểu tượng "dấu cộng" trong phần "demo trading accounts" (tài khoản giao dịch thử nghiệm). Từ đây, nhấp vào và bạn sẽ được yêu cầu thiết lập tài khoản của mình.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ tại đây hoặc gửi email đến service@fxtrading.com.

 

Bài viết này có hữu ích không?

/