Tôi có thể mở thêm một tài khoản phụ như thế nào?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

 

Bạn có thể ngay lập tức mở thêm một tài khoản giao dịch trong mục "Client portal" (cổng thông tin khách hàng). Đăng nhập vào "Client portal" (cổng thông tin khách hàng) và bạn sẽ thấy biểu tượng dấu cộng trong phần "Live trading accounts" (tài khoản giao dịch trực tuyến) . Tại đây. vui lòng làm theo các bước như hướng dẫn bên dưới.

Vui lòng kham khảo hướng dẫn bên dưới hoặc gửi email đến địa chỉ service@fxtrading.com.

VN-additional-account.gif

Bài viết này có hữu ích không?

/