Tôi có thể chuyển đổi đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

FXTrading hỗ trợ bạn thay đổi đơn vị tiền tệ trên tài khoản giao dịch. Vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ email service@fxtrading.com để đội ngũ hỗ trợ có thể hỗ trợ cho trường hợp của bạn.

Xin lưu ý rằng FXTrading không hỗ trợ thay đổi đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch trong khi bạn đang giữ lệnh.

Bài viết này có hữu ích không?

/