Tôi có thể yêu cầu thay đổi đòn bẩy như thế nào?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

 

Đăng nhập vào cổng khách hàng. Sau đó, bên dưới "Bàn dịch vụ - Service Deck" , bạn có thể gửi 1 yêu cầu để thay đổi mức đòn bẩy.

Đăng nhập vào cổng của bạn ngay tại đây hoặc nói chuyện với hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.

VN-leverage-change.gif

Bài viết này có hữu ích không?

/