Tôi quên mật khẩu - Tôi nên làm gì?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Bạn có thể đặt lại mật khẩu trên Cổng đăng nhập khách hàng. Nhấn "Quên mật khẩu" và cung cấp địa chỉ email bạn dùng đẻ đăng ký. Tiếp theo, bạn sẽ nhận 1 đường link trong email để đặt lại mật khẩu.

Bài viết này có hữu ích không?

/