Làm cách nào tôi có thể mở tài khoản thực với FXTRADING.COM (FXT)?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Quy trình mở tài khoản của FXTRADING.com (FXT) rất đơn giản. Bạn có thể tìm và hoàn thành biểu mẫu đăng ký tại đây. Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu tải lên một giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp (ví dụ: hộ chiếu hoặc bằng lái xe), cũng như bằng chứng địa chỉ gần đây (hóa đơn tiện ích hoặc bảng sao kê ngân hàng). Vui lòng nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các tài liệu mà chúng tôi cần để xử lý đơn đăng ký của bạn. Bạn phải nhập địa chỉ email hợp lệ vì bạn sẽ nhận được tất cả thông tin đăng nhập tài khoản và các thông báo quan trọng khác qua email này.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin ID của mình để vượt qua kiểm tra EV—việc này sẽ diễn ra trong quá trình mở tài khoản. Tài khoản của bạn sẽ được phê duyệt ngay sau khi vượt qua kiểm tra EV. Nếu không, nhóm Tài khoản của chúng tôi sẽ xem xét và sau đó phê duyệt đơn đăng ký của bạn trong vòng 24 giờ. Vui lòng xem câu hỏi <Kiểm tra EV là gì> để biết thêm thông tin về kiểm tra EV.

Bài viết này có hữu ích không?

/