Những điều kiện nào là bắt buộc để mở 1 tài khoản giao dịch cá nhân?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Thông thường, những người dùng cần cung cấp Bằng chứng xác nhận danh tính (Pol) và bằng chứng về nơi ở (PoA) để thông qua yêu cầu mở tài khoản của chúng tôi.

 

Yêu cầu xác minh danh tính của chúng tôi bao gồm:

1. Giấy tờ danh tính. Tại đây, bạn có thể cung cấp thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Bằng lái xe, hoặc các loại giất tờ xác nhận danh tính khác được nhà nước cung cấp có bao gồm các thông tin sau:

  • Số ID xác nhận danh tính
  • Họ và tên
  • Ngày sinh
  • Ngày hết hạn

2: Bằng chứng nơi ở. Bằng chứng này có thể là bất cứ lá thư nào được nhận tại nhà bạn từ các tổ chức chính thức, có hiện rõ họ tên và địa chỉ của bạn. Nó có thể là:

  • Hóa đơn tiện ích, Hóa đơn điện thoại, Hóa đơn ngân hàng, Hóa đơn internet, Hợp đồng thuê nhà (3 tháng gần nhất).
  • 1 tấm hình ID có hiệu lực với địa chỉ.

Trong quá trình cung cấp bằng chứng về địa chỉ, nó cần phải là 1 kích thước đúng, hiển thị rõ ràng họ tên và địa chỉ (hộp thư bưu điện không được chấp nhận).

Đối với khách hàng là người Úc, ngoài những giấy tờ được yêu cầu, bạn cũng sẽ được mời tham gia 1 cuộc phỏng vấn online để kiểm tra kiến thức giao dịch cơ bản của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

/