Những giấy tờ bắt buộc để mở 1 tài khoản đối tác giao dịch là gì?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
 • Đã cập nhật

Các tài liệu mở tài khoản cần thiết có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí đăng ký của công ty bạn.

Đối với các công ty quốc tế không thuộc lãnh thổ của Úc, chúng tôi yêu cầu:

1. Giấy phép đăng ký công ty bao gồm các thông tin:

 • Tên đầy đủ của công ty
 • Thông tin cơ quan chứng nhận nước ngoài
 • Tính chất công ty (được niêm yết / công ty cổ phần / công ty tư nhân)
 • Số đăng ký của công ty / PIN
 • Thông tin cổ đông / các nhà đầu tư của công ty

2. Bằng chứng địa chỉ của công ty. Các hóa đơn điện, nước, và ngân hàng được nhận trong vòng 3 tháng gần nhất có thể được chấp nhận như bằng chứng về địa chỉ.


3.  Mã nhận dạng công ty của cơ quan toàn cầu LEI

4. Giấy tờ tùy thân của giám đốc và cổ đông sở hữu trên 20% cổ phần.

 • Hộ chiếu
 • Bằng chứng địa chỉ (khách hàng Trung Quốc có thể sử dụng thẻ ID như bằng chứng về địa chỉ)
 • Email và số điện thoại

Đối tác người Úc cần cung cấp các giấy tờ sau: 
1. Giấy chứng nhận đăng ký công ty ASIC phải có các thông tin sau:

 • Tên đầy đủ của công ty
 • Tính chất công ty (Niêm yết / Cổ phần / Tư nhân)
 • Số đăng ký của công ty Úc


2. Thông tin cổ đông / nhà đầu tư của công ty:

 • Bằng chứng địa chỉ: Hóa đơn điện nước hoặc ngân hàng trong vòng 3 tháng gần nhất
 • Mã nhận dạng toàn cầu của cơ quan LEI
 • Giấy tờ tùy thân của giám đốc và cổ đông (chỉ những người có hơn 20% cổ phần công ty)

3. Email và số điện thoại.

Bài viết này có hữu ích không?

/