FXTRADING hỗ trợ các đơn vị tiền tệ nào?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Khi mở "Live account" (tài khoản thực), bạn có thể lựa chọn giữa tám đồng tiền sau đây: USD, AUD, GBP, EUR, CAD, SGD, NZD và HKD.

Lưu ý: Hãy xem xét tỷ giá hối đoái khi chọn loại đơn vị tiền quy đổi cho "Live account" (tài khoản thực).

 

Bấm vào đây để tạo "Live account" (tài khoản thực).

Đăng nhập vào "Client portal" (cổng thông tin khách hàng) tại đây.

 

Bài viết này có hữu ích không?

/