Có những loại tài khoản nào được đăng ký? Có gì khác biệt giữa các tài khoản này không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Chúng tôi có 2 loại tài khoản, là Pro và Standard. Tài khoản Pro có phí spread hợp lí, hoàn hảo các nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm giao dịch với khối lượng lớn. Tuy nhiên, loại tài khoản này được biết như là tài khoản Alpha cho các khác hàng quốc tế ngoài Trung Quốc và Úc. Trong khi đó, tài khoản Standard được miễn phí hoa hồng, phù hợp cho các nhà giao dịch mới.

Bài viết này có hữu ích không?

/