Bạn có cung cấp dịch vụ dịch thuật cho các tài liệu của tôi không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Chúng tôi đề nghị cung cấp các tài liệu dịch tiếng Anh bổ sung cùng với bản gốc. Cung cấp thông tin này sớm sẽ rút ngắn đáng kể quy trình đăng ký của bạn. Nếu bạn không có sẵn tài liệu tiếng Anh, bản dịch được chứng thực cũng được chấp nhận.

Trong nỗ lực cung cấp dịch vụ toàn diện, FXTRADING.com (FXT) cung cấp bản dịch tài liệu miễn phí cho khách hàng. Bạn sẽ cần đánh dấu những thông tin quan trọng (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, ngày cấp/hết hạn, v.v.) trên tài liệu cần dịch.

Bài viết này có hữu ích không?

/