Mất bao lâu để mở một tài khoản giao dịch thực?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Bạn có thể mở tài khoản giao dịch ngay lập tức bằng cách tải lên các tài liệu xác thực chính xác và vượt qua kiểm tra EV check. Vui lòng xem <EV check question link> để biết thêm thông tin về kiểm tra EV. Nếu không, bạn sẽ nhận được email từ nhóm tài khoản của chúng tôi, trong vòng 24 giờ, để biết thêm về tài liệu.

Bài viết này có hữu ích không?

/