Tôi có thể thay đổi loại tài khoản không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

FXTrading chỉ hỗ trợ bạn thay đổi loại tài khoản giao dịch khi tài khoản không có bất kì khoản tiền giao dịch.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hỗ trợ trực tuyến hoặc thông qua email service@fxtrading.com.

Bài viết này có hữu ích không?

/