Tôi có thể kiểm tra lại thông tin đăng kí tài khoản ở đâu?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật


Thông tin "Live account" (tài khoản trực tuyến) sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn sau khi Hoàn tất quá trình tạo tài khoản. Bạn có thể đặt lại mật khẩu tài khoản giao dịch thông qua "Client portal" (cổng thông tin khách hàng).

 

VN-Live-login.gif

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình kiểm tra thông tin hoặc truy cập "Client portal" (cổng thông tin khách hàng), vui lòng liên hệ với chúng tôi tại website hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ đến địa chỉ email: service@fxtrading.com.

Bài viết này có hữu ích không?

/