Làm cách nào để thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch của tôi?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có ba phương pháp để đặt lại mật khẩu MT4 của bạn:

Đăng nhập vào cổng khách hàng của bạn. Nhấp vào nút công cụ bên cạnh tài khoản thực của bạn. Chọn loại mật khẩu bạn muốn thay đổi và thiết lập mật khẩu mới.

Thông qua nền tảng MT4, nhấp vào “Tools“, sau đó “Options“. Trong tab “Máy chủ”, nhấp vào “Thay đổi mật khẩu“. Sau đó, nhập mật khẩu hiện tại của bạn, tiếp theo là mật khẩu mới, rồi nhấp vào OK;

VN-mt4-password.gif

 

Gửi email đến service@fxtrading.com hoặc nhấp vào đây để liên hệ với nhóm hỗ trợ đặt lại mật khẩu của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?

/