Danh sách các quốc gia không hỗ trợ mở tài khoản FXTrading?

  • Đã cập nhật

Chúng tôi không thể mở tài khoản cho các quốc gia và khu vực sau: Mỹ (USA), khu vực Ontario của Canada, Bắc Triều Tiên, Iran và New Zealand. Tuy nhiên, danh sách này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

Bài viết này có hữu ích không?

/