Tôi có thể tìm chi tiết đăng nhập cho tài khoản demo của mình ở đâu?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Bạn sẽ nhận được một email chứa thông tin đăng nhập tài khoản demo khi bạn đăng ký. Từ đây, bạn có thể quản lý và đặt lại mật khẩu tài khoản demo của bạn bằng cách sử dụng cổng thông tin khách hàng.

 

VN demo login (1).gif

 

Bằng cách truy cập phần quản lý tài khoản trong cổng thông tin khách hàng, bạn có thể dễ dàng kiểm tra và chỉnh sửa tùy chỉnh của tài khoản demo.

 

Screen Shot 2023-08-04 at 1.11.42 pm.png

 

Để thay đổi mật khẩu, chỉ cần chọn tùy chọn "Thay đổi" và làm theo các bước hướng dẫn đã cung cấp.

 

Screen Shot 2023-08-04 at 1.11.54 pm.png

 

Nếu bạn gặp khó khăn khi nhận email hoặc truy cập cổng thông tin khách hàng, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ tại đây hoặc gửi email yêu cầu tới service@fxtrading.com.

Bài viết này có hữu ích không?

/