Những loại phương thức thanh toán nào bạn đang có sẵn?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ tốt nhất bằng cách cung cấp các phương thức thanh toán khác nhau dựa trên khu vực và sở thích của bạn. Các tùy chọn này bao gồm PayPal, Thẻ tín dụng, Neteller, Chuyển khoản ngân hàng và Chuyển khoản ngân hàng địa phương cho các quốc gia được chọn.

 

Xem thêm chi tiết về phương thức thanh toán của chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không?

/