BSB là gì?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

BSB (Bank-State-Branch) là một số gồm sáu chữ số để xác định các ngân hàng và chi nhánh trên khắp nước Úc; Tuy nhiên, nó không áp dụng cho các tài khoản quốc tế. Bạn sẽ cần cung cấp IBAN, Mã Swift và thông tin bổ sung để có được IBAN. Bạn có thể khám phá những thông tin bạn cần trong cổng thông tin khách hàng của chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không?

/