Làm cách nào để nạp tiền bằng POLI Pay?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

POLi Pay là gì?

POLi Pay (POLi Payments Pty Ltd) là một công ty có trụ sở tại Melbourne cung cấp cổng thanh toán cho phép chuyển tiền ngay lập tức từ tài khoản ngân hàng Úc của bạn vào tài khoản giao dịch FXTRADING.com của bạn.

 


POLiPay hoạt động như thế nào?

POLiPay về cơ bản xử lý thanh toán bằng cách cho phép bạn đăng nhập an toàn vào ngân hàng của mình thông qua cổng thanh toán và xử lý thanh toán từ tài khoản bạn chọn. Đây là một phương pháp phổ biến, an toàn và nhanh chóng để thực hiện giao dịch cho các nhà môi giới.

 


POLiPay có hợp pháp không?

Có, POLiPay là một dịch vụ hợp pháp cung cấp thanh toán nhanh giữa các Ngân hàng Úc và Người bán như FXTRADING.com. Để tìm hiểu thêm về nhà cung cấp POLiPay, các tài khoản ngân hàng mà nhà cung cấp đó liên kết và hơn thế nữa, hãy truy cập Thanh toán POLi.

 


Vui lòng làm theo các bước dưới đây để nạp tiền qua POLi:

  • Đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng client portal của bạn, trong phần “Quản lý quỹ“ (Funding Management), chọn tài khoản giao dịch bằng đồng tiền cơ sở AUD và nhấp vào “nạp tiền“ (deposit);
  • Nhấp vào phương thức “PayPal và các khoản tiền khác” và nhập số tiền bạn muốn nạp, nhấp vào “gửi“ (Submit)
  • Chọn “POLi“, chọn ngân hàng của bạn và nhấp vào tiến hành thanh toán.
  • Đăng nhập trực tiếp vào ngân hàng của bạn.
  • Làm theo lời nhắc để hoàn tất giao dịch Thanh toán cho bất kỳ ai (có thể bao gồm chọn tài khoản hoặc hoàn thành 2FA)

Bài viết này có hữu ích không?

/