Tôi có thể nạp tiền nếu số dư tài khoản của tôi là số âm không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có, chức năng nạp tiền của bạn sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi số dư của bạn âm. Bạn có thể gửi email service@fxtrading.com để đăng ký xóa số dư âm. Tuy nhiên, điều này sẽ được xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp. Thông thường, phải mất 1-3 ngày làm việc để biết kết quả.

Bài viết này có hữu ích không?

/