Số tiền tối thiểu phải nạp là bao nhiêu?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Chúng tôi tin rằng bạn nên bắt đầu với số tiền bạn thấy thuận lợi nhất. Với suy nghĩ này, không có yêu cầu khoản nạp tối thiểu cho cả tài khoản Tiêu Chuẩn và tài khoản Pro (Alpha). Tuy nhiên, hầu hết các khách hàng bắt đầu với 1000$ và hơn nữa.

Bấm vào đây để nạp tiền vào tài khoản của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

/