Tôi có thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch của tôi đến tài khoản giao dịch của khách hàng khác không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Thật không may, bạn không thể chuyển tiền đến tài khoản giao dịch của khách hàng khác. Các quy định của chúng tôi cấm thanh toán hoặc chuyển tiền giữa 2 bên từ bên thứ ba. Đây là nỗ lực của chúng tôi để mang đến các tiêu chuẩn bảo mật về tiền tệ và quy định chuẩn mực nhất cho các khách hàng của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?

/