Bạn có giữ tiền của khách hàng trong tài khoản ủy thác tách biệt của khách hàng hay không?

  • Đã cập nhật

Có, tiền của khách lẻ của FXTRADING.com được giữ trong 1 tài khoản được ủy thác tách biệt với HSBC. Những tài khoản ủy thác được tách biệt với quỹ của FXTRADING.com. Do đó, chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho tiền của khách hàng. Hơn nữa, kiểm toán viên bên ngoài thường xuyên tiến hành kiểm tra các thỏa thuận tài chính và tuân thủ của chúng tôi để đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định.

 

FXTRADING.com cam kết duy trì mức độ minh bạch và tiêu chuẩn an toàn tốt nhất. ASIC, là một trong những cơ quan quản lý thị trường ngoại hối nghiêm ngặt nhất trên thế giới, được nhiều sàn giao dịch và nhà giao dịch tin tưởng bởi uy tín và hiệu suất quản lý của nó tại Úc. Điều này tăng cường sự tin cậy và bảo vệ của khách hàng, đồng thời nhấn mạnh cam kết của chúng tôi về sự an toàn và bảo vệ tiền của họ. Sự hợp tác với Ngân hàng Quốc gia Australia, được giám sát bởi ASIC, chứng minh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì tính trung thực của việc đầu tư.

 

Nếu bạn gặp khó khăn khi nhận email hoặc truy cập cổng thông tin khách hàng, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ tại đây hoặc gửi email yêu cầu tới service@fxtrading.com.

Bài viết này có hữu ích không?

/