Bạn có chấp nhận chuyển tiền từ nhà môi giới sang nhà môi giới không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có, chúng tôi chấp nhận chuyển tiền từ nhà môi giới sang nhà môi giới. Vui lòng đảm bảo rằng nhà môi giới hiện tại của bạn cũng có thể thực hiện chuyển khoản từ nhà môi giới sang nhà môi giới (broker-to-broker transfer). Nếu cần, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để lấy biểu mẫu từ nhà môi giới đến nhà môi giới; Đơn giản chỉ cần điền vào biểu mẫu và gửi nó cho nhà môi giới của bạn. Shi bạn đã nhận được xác nhận rằng biểu mẫu đã được xử lý, vui lòng gửi email đến service@fxtrading.com để thông báo cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ phân bổ tiền khi nhận được thông tin.

Bài viết này có hữu ích không?

/