Có loại phí nào được tính khi nạp tiền hay không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Không có bất cứ loại phí nào được cộng thêm khi nạp tiền ở FXTRADING.com. Tuy nhiên, vui lòng liên lạc với nhà cung cấp thanh toán của bạn để biết thêm thông tin nếu bạn có bị yêu cầu đóng phí.

 

Bạn có thể tìm hiểu tất cả về phí nạp tiền và các kênh thanh toán mà FXT cung cấp tại đây https://fxtrading.com/vi/deposits-and-withdrawals/.

 

Việc chuyển khoản qua Ngân hàng Quốc tế và/hoặc Chuyển khoản Ngân hàng Địa phương có thể phát sinh phí do khách hàng chịu. Vui lòng kiểm tra với ngân hàng của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

/