Làm cách nào để rút tiền từ tài khoản của tôi?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Để rút tiền của bạn, hãy đăng nhập vào cổng khách hàng (client portal), nhấp vào "rút tiền" (funding options) và chọn phương thức ưa thích của bạn. Vui lòng xem đoạn video ngắn này để biết thêm thông tin.

VN-withdrawal.gif

Bài viết này có hữu ích không?

/