Tôi có thể rút tiền của mình bất cứ khi nào tôi muốn không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có, bạn có thể yêu cầu rút tối đa tổng số tiền ký quỹ dư từ tài khoản của mình. Tuy nhiên, một số tình huống nhất định có thể dẫn đến yêu cầu rút tiền bị hạn chế, bao gồm:

  1. Số dư âm trên tài khoản giao dịch;
  2. Tài khoản nô lệ MAM cần có sự chấp thuận đặc biệt để rút tiền;
  3. Yêu cầu rút tiền dưới $100.

Nhóm hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi rút tiền.

Bài viết này có hữu ích không?

/