Tôi có thể rút tiền nếu tôi đang có lệnh giao dịch đang mở hay không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có, bạn có thể rút tiền ngay cả khi đang mở lệnh giao dịch.

Bạn sẽ cần cực kì cẩn thận trong trường hợp này. Vì sau tất cả, rút tiền khi đang mở lệnh giao dịch có thể làm giảm mức kí quỹ của bạn hoặc tự động cắt lệnh trên tài khoản của bạn. Vì vậy, hãy nhớ quản lí rủi ro và có trách nhiệm với mức kí quỹ còn lại của bạn, chúng tôi sẽ không thể hoàn lại bất cứ lệnh giao dịch đã đóng nào.

Bài viết này có hữu ích không?

/