Liệu có bất cứ chi phí rút tiền nào không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Chúng tôi không tính phí rút tiền. Tuy nhiên, vui lòng liên lạc với nhà cung cấp thanh khoản của bạn để biết thêm thông tin, bởi vì có thể họ sẽ tính thêm phí riêng biệt.

Bài viết này có hữu ích không?

/