Khi nào thì lệnh rút tiền được thực hiện?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Chúng tôi thực hiện các lệnh rút tiền trong 1 ngày làm việc, và thời gian cuối cùng mỗi ngày là 11:00am theo giờ Sydney. Thời gian cuối cùng của UnionPay khác với các phương thức khác (15:00pm theo giờ Sydney). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chắc chắn rằng tất cả lệnh rút tiền được yêu cầu trước giờ cuối cùng được thực hiện trong ngày.

Bài viết này có hữu ích không?

/