Tôi có thể rút tiền khi thẻ tính dụng của tôi bị mất hoặc hết hạn không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Nếu thẻ tín dụng của bạn không thể thanh toán, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: service@fxtrading.com để xác định loại thẻ. Chúng tôi cũng cần một bản sao báo cáo thẻ tín dụng chứa các thông tin sau đây:

 

- Tên tài khoản thẻ tín dụng


- Số tiền nạp vào FXTRADING.com

 

Chúng tôi sẽ thông báo đến bộ phận tài chính để xử lý việc rút tiền vào tài khoản ngân hàng bạn đã chỉ định sau khi bạn cung cấp thông tin trên.

 

Trường hợp xử lý thanh toán thành công, ngân hàng thường sẽ chuyển khoản cho một tài khoản ngân hàng liên kết với thẻ tín dụng của bạn. Ngược lại, các khoản thanh toán có thể bị từ chối bởi cơ quan tài chính và được hoàn về FXTrading. Sau khi nhận được các khoản thanh toán trả về, chúng tôi thực hiện lại thủ tục rút tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

 

Để biết thêm thông tin, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại đây hoặc qua email service@fxtrading.com.

Bài viết này có hữu ích không?

/