Tôi có thể nạp và rút tiền thông qua bên thứ 3 không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Không, các quy tắc và quy định của chúng tôi cấm rút tiền của bên thứ ba. Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận nạp và rút tiền từ tài khoản chính chủ.

Bài viết này có hữu ích không?

/