Tại sao tôi không thể thấy tất cả các công cụ giao dịch của bạn trên MT4?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Đăng nhập vào Nền tảng MT4 của bạn, nhấp chuột phải vào cửa sổ báo giá và chọn “Hiển thị tất cả“ (Show All) . Từ đây, bạn sẽ có thể xem tất cả các cặp tiền tệ.

VN_all_instruments.gif

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc gửi yêu cầu qua email service@fxtrading.com.

Bài viết này có hữu ích không?

/