Làm thế nào để giải quyết các vấn đề về đăng nhập?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có thể có một vài lý do mà bạn không thể đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình.

Đầu tiên, máy chủ có thể không chính xác. Để kiểm tra xem có phải là trường hợp này không, vui lòng truy cập vào 'tệp' - 'mở tài khoản' và bạn có thể xem tất cả các máy chủ giao dịch có sẵn.

Hầu hết các lý do thường liên quan đến mật khẩu hoặc kết nối internet của bạn và 90% các vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách kiểm tra các vấn đề sau:

  1. Bạn có thể đã cài đặt không chính xác nền tảng giao dịch: Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt và đăng nhập thông qua nền tảng do FXTRADING.com cung cấp độc quyền.
  2. Phân biệt chữ hoa và chữ thường: Trường trong cửa sổ đăng nhập có phân biệt chữ hoa chữ thường. Vui lòng đảm bảo rằng bạn viết hoa chính xác các chi tiết đăng nhập của mình.
  3. Khoảng trắng thừa trong trường ký tự: Có thể bạn đã thêm nhầm một khoảng trắng thừa vào trường.
  4. Máy chủ không được kết nối: Máy chủ của bạn có thể không được kết nối. Bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối của máy chủ (và độ trễ tính bằng mili giây) bằng cách kiểm tra danh sách máy chủ giao dịch. Để kiểm tra chúng, vui lòng vào ‘file‘ – ‘open an account‘. Từ đây, bạn có thể thấy tất cả các máy chủ giao dịch có sẵn.

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy chat với chúng tôi hoặc gửi email yêu cầu tới service@fxtrading.com.

Bài viết này có hữu ích không?

/