Tại sao tôi lại nhận được thông báo "TÀI KHOẢN KHÔNG HỢP LỆ"?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Lỗi tài khoản MT4 không hợp lệ xảy ra khi nhà giao dịch không thể đăng nhập vào nền tảng MetaTrader do sử dụng thông tin đăng nhập sai (tên người dùng, mật khẩu hoặc tên máy chủ không chính xác) hoặc bằng cách cố gắng sử dụng tài khoản chưa được kích hoạt.

Phương pháp sau đây có thể giúp giải quyết vấn đề này:

  1. Kiểm tra mật khẩu và số tài khoản của bạn.
  2. Kiểm tra máy chủ của bạn. Đối với tài khoản thực, hãy chọn “FXTRADING.COM-Live”.
  3. Nếu bạn không đăng nhập trong hơn ba tháng, tài khoản của bạn có thể đã được lưu trữ. Bạn có thể cần liên hệ với nhóm của chúng tôi để kích hoạt lại tài khoản của mình. Bạn có thể khắc phục sự cố ứng dụng mt4 tài khoản không hợp lệ theo cách tương tự trên máy tính để bàn.

Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc gửi email yêu cầu đến service@fxtrading.com.

Bài viết này có hữu ích không?

/