Làm cách nào để đặt lại mật khẩu MT4 của tôi?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Thật dễ dàng để thiết lập lại tài khoản giao dịch của bạn thông qua nền tảng MT4. Đầu tiên, nhấp vào “Công cụ“ (Tools), sau đó “Tùy chọn“ (Options). Trong tab “Máy chủ” (Server), nhấp vào “Thay đổi mật khẩu“. Từ đây, nhập mật khẩu của bạn, tiếp theo là mật khẩu mới. Cuối cùng, bấm OK.

VN-mt4-password.gif

Bài viết này có hữu ích không?

/