Làm sao để đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Bạn có thể thêm và điều chỉnh cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP) sau khi đặt 1 lệnh giao dịch. Từ bản cửa sổ Terminal, chọn thẻ "Trade - giao dịch". Tại đây, nhấn chuột phải vào lệnh giao dịch bạn muốn điều chỉnh. Bây giờm bạn sẽ thấy 1 cửa sổ thể hiện thông tin giao dịch với mục "Modify order - chỉnh sửa lệnh", bạn có thể thấy "Stops levels - mức cắt lỗ" của công cụ và nút "Copy as - sao chép" (màu xanh và đỏ). Những nút này sao chép giá vào ô SL và TP, cho phép thay đổi 1 cách dễ dàng.

Bài viết này có hữu ích không?

/