Thời gian trên MT4/MT5 Terminal sử dụng khung giờ nào?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Thời gian sử dụng trên MT4 thay đổi giữa GMT+2 và GMT+3, được xác định theo mùa. Cách tốt nhất để xác định thời gian hiện tại trên MT4 là kiểm tra thời gian được biểu hiện trên cửa sổ "Market Watch".

Bài viết này có hữu ích không?

/