Tôi có thể giữ 2 lệnh đối lập trên MT4 không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có thể, và bạn cũng có thể mở đồng thời lệnh Mua và Bán trên cặp giao dịch bạn chọn. Ví dụ, bạn có thể cùng lúc Mua 1 lô EUR/USD và Bán 1 lô EUR/USD.

Bài viết này có hữu ích không?

/