Tôi có thể tìm thấy phí qua đêm (Swaps) ở đâu trên nền tảng MT4?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Bạn có thể tìm thấy phí qua đêm trực tiếp trên nền tảng MT4.

Nhấn chuột phải vào cửa sổ báo giá và chọn "Specification" của cặp giao dịch bạn chọn, tiếp theo, cửa sổ mô tả hợp đồng sẽ hiện ra. Từ đây bạn sẽ thấy phí qua đêm hiện ra dưới "Swap long" và "Swap short"

VN-swap.gif

Bài viết này có hữu ích không?

/