MT4 có chức năng giao dịch 1 chạm hay không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có, bạn cần kích hoạt giao dịch 1 chạm trong phần cài đặt. Trước khi bắt đầu, chắc chắn rằng bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản.

Bài viết này có hữu ích không?

/