Làm cách nào để đăng nhập vào MT4 WebTrader?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Nhấp vào đây để mở FXTRADING.com WebTrader. Chỉ cần nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn đã sử dụng để mở và đăng ký tài khoản với FXT. Dấu trang rất tiện dụng để lưu liên kết của bạn để sử dụng sau này.

 

New-crm-vn01.gif

 

Không có tài khoản thực? Mở một tài khoản ngay tại đây!

Bài viết này có hữu ích không?

/