Tôi có thể mở lệnh đối lập với lệnh đang giao dịch trên MT5 không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có, bạn vẫn có thể mở vị thế Mua và Bán ngay cùng 1 thời điểm trong thị trường bạn chọn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chuyển qua "chế độ lưới", để kết hợp nhiều lệnh vào một giao dịch.

Bài viết này có hữu ích không?

/