Tôi có thể cài đặt các chỉ báo của tôi thông qua MT5 WebTrader hay không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Bạn cần phải sử dụng chương trình MetaEditor để bó lại với MT5 cho PC hoặc Mac.

Bài viết này có hữu ích không?

/