Tôi có thể nhận cảnh báo giao dịch trên MT5 không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có, bạn có thể trực tiếp cài đặt các cảnh báo trong ứng dụng hoặc cài đặt trên MT5 máy tính. Sau khi sử dụng, bạn sẽ nhận được thông báo đẩy trên thiết bị bạn sử dụng.

Bài viết này có hữu ích không?

/