MT5 trên Android có tính năng giao dịch 1 chạm hay không?

FXTRADING.com
FXTRADING.com
  • Đã cập nhật

Có, giao dịch 1 chạm có mặt ở tùy chọn trong menu. Hãy chắc chắn rằng bạn đọc và đồng ý với các điều khoản trước khi bắt đầu.

Bài viết này có hữu ích không?

/